O nas

 

Kdo smo avtorji Sodobne kozmetike?

Smo ekipa znanstvenikov in raziskovalcev, po izobrazbi smo farmacevti in vsi strokovnjaki na področju kozmetologije ali zdravilnih rastlin. Združeni smo pod uredniškim peresom doc. dr. Nine Kočevar Glavač in izr. prof. Damjana Janeša. Kratek opis vsakega izmed avtorjev lahko preberete na koncu sestavka.

IMG_6344

Urednika knjige Sodobna kozmetika doc. dr. Nina Kočevar Glavač in doc. dr. Damjan Janeš.

Zakaj knjiga Sodobna kozmetika?

Prva zamisel o knjigi je nastala leta 2013 na majskem sprehodu ob slovenski obali, s katerim smo zaključili dolg dan predavanj na farmacevtskem simpoziju o zdravilnih rastlinah in sodobni fitoterapiji. Takoj zatem smo začeli z aktivnim pisanjem in urejanjem prvih poglavij, a celotna vsebina in obseg knjige sta v glavah urednikov zorela še kar nekaj časa.

Glavni motiv za nastanek knjige je bil predvsem zbrati kakovostne informacije o naravnih kozmetičnih sestavinah in dvigniti naravno kozmetiko na višjo raven. Verjamemo, da smo s Sodobno kozmetiko uspeli uresničiti cilj – pripraviti jasen, pregleden, kritičen in celovit pregled področja naravnih kozmetičnih sestavin.

Poudariti moramo, da nas je pri pisanju v veliki meri vodilo tudi globlje razumevanje sodobne družbe, v kateri je trend vračanja k naravi vedno bolj prepoznaven. S Sodobno kozmetiko želimo ta trend pametno nadgraditi in uveljaviti koncept razumske kozmetike, ki upošteva potrebe kože, uporablja koži prijazne sestavine, pozna pristope sodobne kozmetologije in hkrati tudi spoštuje ekološke vrednote.

Naša želja je, da bi knjigo uporabljalo čim več ljudi. Zgolj znanje namreč pripomore k uzaveščeni uporabi zdravju, telesu in okolju primernih izdelkov.

Cilji za prihodnost?

Naš kratkoročni cilj je knjigo prevesti v angleški jezik. Želimo namreč ponesti znanje o naravnih kozmetičnih sestavinah daleč preko naših meja v širni svet. 😉

Kje nas najdete?

Če nismo zatopljeni v knjige, delo s študenti ali izdelavo kreme iz naravnih sestavin, nas večino najdete ob raziskovalnih aparaturah v laboratorijih na Katedri za farmacevtsko biologijo in Katedre za farmacevtsko tehnologijo Fakultete za farmacijo v Ljubljani. Lahko pa našo širšo ekipo »polajkate« tudi na uradni Facebook strani Sodobne kozmetike.

AVTORJI

Doc. dr. NINA KOČEVAR GLAVAČ, mag. farm., rojena leta 1979 v Novem mestu, je zaposlena na Katedri za farmacevtsko biologijo Fakultete za farmacijo v Ljubljani. Po diplomi (2004) in doktoratu (2010) je svoji slovenski biografiji dodala Sodobno fitoterapijo (2013), našo najobsežnejšo knjigo o zdravilnih rastlinah. Njeno pedagoško in raziskovalno delo je tesno povezano z bogastvom naravnega sveta: sodeluje pri predmetih Farmakognozija, Zdravila v alternativni medicini in Prehranska dopolnila, raziskovalno pa se ukvarja zlasti z razvojem metod za analizo naravnih spojin.

Doc. dr. DAMJAN JANEŠ, mag. farm., se je rodil leta 1977 v Ljubljani. Doktoriral je leta 2007 na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, kjer danes dela kot docent na Katedri za farmacevtsko biologijo. Predava predmete, povezane z zdravilnimi rastlinami: Farmakognozija, Fitofarmaki, Biogena zdravila in Kozmetične sestavine naravnega izvora. Raziskovalno deluje na področju plinske kromatografije in proučuje spojine, ki so bistvene za vonj in okus, in spojine, ki so zanimive kot nove zdravilne učinkovine.

Asist. MATEJA LUMPERT, mag. farm., univ. dipl. mikrobiol., je mlada raziskovalka na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Rodila se je leta 1985 v Novem mestu. Leta 2010 je diplomirala na Biotehniški fakulteti, leta 2012 pa na Fakulteti za farmacijo. Med doktorskim študijem na Katedri za farmacevtsko biologijo kot asistentka vodi vaje pri Farmakognoziji. V okviru raziskovalnega dela se ukvarja s tradicionalno uporabo zdravilnih rastlin v Sloveniji.

KATJA STOJILKOVSKI, mag. farm., se je rodila leta 1985 v Ljubljani. Leta 2011 je diplomirala na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, kjer je bila na Katedri za farmacevtsko biologijo zaposlena do leta 2014. Vodila je vaje pri Farmagnoziji, sodelovala pri raziskovalnih in diplomskih nalogah ter se v sklopu raziskovalnega dela ukvarjala z analitiko zdravilnih rastlin. Nato je leto in pol raziskovala Azijo, sedaj pa se ukvarja s toksikologijo in potovanji.

Asist. dr. META KOKALJ, mag. farm., je asistentka na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Rodila se je leta 1983. Študirala je na Fakulteti za farmacijo, kjer je leta 2008 diplomirala. Od takrat deluje na področju farmacevtske biologije. Vodi vaje pri Farmacevtski biologiji z genetiko in Farmakognoziji na Katedri za farmacevtsko biologijo. Leta 2012 je doktorirala s področja infrardeče spektroskopije rastlin. Zanimajo jo novi izsledki o vplivu na zdravje, odprta je za nove informacije in verjame v moč placeba, vendar zaupa znanstvenim izsledkom in je kritična do drugih virov informacij.

Asist. dr. EVA TAVČAR BENKOVIĆ, mag. farm., je asistentka na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Med študijem je praktični del diplomske naloge opravila na Univerzi v Regensburgu. Po diplomi leta 2010 se je zaposlila kot mlada raziskovalka in leta 2015 doktorirala iz fitokemijskih raziskav fagopirinov iz ajde in fenolov iz jelke. Pedagoško je dejavna pri predmetih Farmakognozija in Zdravila v alternativni medicini. Pri raziskovanju največ pozornosti namenja fitokemijskim raziskavam rastlinskih in glivnih drog.

Asist. dr. MIRJAM GOSENCA, mag. farm., je asistentka na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Rodila se je leta 1983 v Novem mestu. Na Fakulteti za farmacijo je leta 2007 diplomirala, leta 2011 pa doktorirala. Na Katedri za farmacevtsko tehnologijo sodeluje pri predmetih Farmacevtska tehnologija in Vrednotenje kozmetičnih izdelkov na različnih študijskih programih. V okviru raziskovalnega dela se ukvarja z razvojem in vrednotenjem dermalnih nosilnih sistemov na osnovi koloidno asociacijskih struktur površinsko aktivnih snovi ter s stabilnostjo in dermalno dostavo antioksidantov.

Dr. HELENA HENDRYCHOVÁ, mag. farm., se je rodila leta 1984 v mestu Pardubice na Češkem. Leta 2011 je diplomirala na Fakulteti za znanosti Univerze v Hradec Králové na Češkem, kjer je leta 2015 doktorirala na Fakulteti za farmacijo Karlove univerze. Njeno raziskovalno delo na Katedri za farmakognozijo je bilo usmerjeno v fitokemijske analize in biološko aktivnost rastlinskih snovi iz rodu bergenij (Bergenia sp.).

Prof. dr. MIRJANA GAŠPERLIN, mag. farm., je profesorica za farmacevtsko tehnologijo na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, kjer raziskuje sodobne dermalne dostavne sisteme in pristope za povečevanje topnosti. Rodila se je leta 1963, diplomirala 1988, magistrirala 1992 in doktorirala leta 1997. Je avtorica več kot 80 znanstvenih in strokovnih člankov, gostujoča profesorica in vabljena predavateljica. Sodeluje z vsemi nacionalnimi strokovnimi združenji in zbornico, Ministrstvom za zdravje in SAZU. Je ekspert za kozmetiko na državni in evropski ravni (Znanstveni odbor za varnost potrošnikov SCCS).

Izr. prof. MOJCA LUNDER, mag. farm., je izredna profesorica za področje farmacevtske biologije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Študentom predaja znanje, povezano s celično biologijo in biotehnologijo. Področje njenega raziskovalnega dela so nove učinkovine in tarče, pomembne za zdravljenje in preprečevanje debelosti, metabolnih, avtoimunskih in alergijskih motenj. Je avtorica številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov.

Prof. dr. SAŠA BAUMGARTNER, mag. farm., se je rodila leta 1969. Na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani je diplomirala leta 1993, magistrirala 1998 in doktorirala 2001. Bila je profesorica za farmacevtsko tehnologijo, kjer se je ukvarjala zlasti s prirejenim sproščanjem učinkovin iz trdnih farmacevtskih oblik ter pristopi za izboljšanje celjenja ran. Objavila je več kot 40 znanstvenih in strokovnih člankov. Aktivno je sodelovala v domačih in tujih strokovnih združenjih, kot urednica, recenzentka in predavateljica na mednarodnih konferencah.

 

RECENZENTI KNJIGE SODOBNA KOZMETIKA

Prof. dr. SAMO KREFT, mag. farm., je redni profesor farmacevtske biologije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Rojen je leta 1972 v Ljubljani, kjer je leta 1994 diplomiral in leta 1999 doktoriral. Raziskuje zdravilne rastline, njihove učinkovine in delovanje ter o tem predava študentom. Poleg farmacije je študiral tudi biologijo. Sodeluje z Evropsko agencijo za zdravila v Londonu ter slovensko Agencijo za zdravila. Napisal in uredil je nekaj strokovnih in poljudnoznanstvenih knjig ter objavil več kot 80 poljudnih in strokovnih člankov.

Doc. dr. ALENKA ZVONAR POBIRK, mag. farm., se je rodila leta 1980 v Celju. Je docentka na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2005 in doktorirala leta 2010. Na Katedri za farmacevtsko tehnologijo predava pri predmetih Kozmetični izdelki in Vrednotenje kozmetičnih izdelkov. Raziskovalno se ukvarja zlasti z razvojem na lipidih osnovanih sistemov in njihovo pretvorbo v trdne farmacevtske oblike z namenom izboljšanja biološke uporabnosti učinkovin ter z vrednotenjem učinkov (kozmetičnih) izdelkov na kožo. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih publikacij.

Doc. dr. KATJA ŽMITEK, univ. dipl. kem., je doktorirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Leta 2003 se je zaposlila na Inštitutu Jožef Stefan, od leta 2008 pa dela na Oddelku za kozmetiko Visoke šole za storitve (VIST). Kot nosilka in soizvajalka predmetov sodeluje na dodiplomskem in magistrskem študiju kozmetike. Je vodja raziskovalne skupine Inštituta za kozmetiko VIST in proučuje vplive različnih snovi, aparatur in postopkov na kožo, tudi v okviru številnih državnih in evropskih projektov. Je članica komisije za sodne izvedence na področju kozmetike pri Ministrstvu za pravosodje.